Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Denetim Kurulu
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Denetim Kurulu

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 28.01.2010 17:20:19
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır
Özet Bilgi:Denetim Kurulu
Üyesi Ataması
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Boş bulunan Bankamız Denetim Kurulu Üyeliğine Ferhat KARAŞ Bankamız Denetim Kurulu tarafından atanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
3921