Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satışı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satışı

 T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 25.08.2010 11:51:55
Maddi Duran Varlık Satımı 
 
 
 
 
 
Ortaklığın Adresi
 
:
 
Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
 
Telefon ve Faks No.
 
:
 
Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
 
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
 
:
 
Tel: 0 312 231 43 08 Faks: 0 312 229 68 1
 
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
 
:
 
Evet
 
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
 
:
 
Hayır
 
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
 
:
 
Hayır
 
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
 
:
 
24.08.2010
 
Özet Bilgi
 
:
 
Maddi Duran Varlık Satışı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
 
:
 
Gayrimenkul (Bina)
 
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
 
:
 
Yalova - Termal 1.283,50 m2
 
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
 
:
 
23.08.2010
 
Toplam Satış Bedeli
 
:
 
731.000,00 TL
 
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
 
:
 
0,46
 
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
 
:
 
0,05
 
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
 
:
 
1,70
 
Satış Koşulları
 
:
 
710.000,00 TL'sı peşin, bakiye 21.000,00 TL (Bakiye ödemesi 30.09.2010' da)
 
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
 
:
 
Bakiye ödemesini müteakip tapu tescil işlemi yapılacaktır.
 
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
 
:
 
Gayrimenkulü nakte dönüştürmek.
 
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
 
:
 
557.453,00 TL
 
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
 
:
 
Yönetim Kurulumuzca daha sonra belirlenecektir.
 
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
 
:
 
-
 
Karşı Taraf
 
:
 
Termal Belediye Başkanlığı
 
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
 
:
 
İhale Eden/İhaleye Teklif Veren
 
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
 
:
 
Emsal karşılaştırma yöntemi
 
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
 
:
 
Düzenlenmiştir.
 
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
 
:
 
-
 
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar
 
:
 
700.000,00 TL
 
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
 
:
 
Gerçekleştirilmiştir.
 
 
EK AÇIKLAMALAR:
 
Gayrimenkulün satış işlemi henüz tamamlanmamıştır.
 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
 
4566