Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
AKKB Toptan Bankacılık Finansman Anlaşması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ AKKB Toptan Bankacılık Finansman Anlaşması

KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 13.08.2010 14:43:59
Özel Durum Açıklaması (Genel)


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08 Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Hayır
Özet Bilgi:
AKKB Toptan Bankacılık Finansman Anlaşması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Bankamızın apeks uygulamalarına sürdürülebilir kaynak sağlamak amacı ile Hazine Müsteşarlığı ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası nezdinde yapılan girişimlerin sonucu olarak, "Türkiye'de istihdam yaratılması ve KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması" amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile 13.08.2010 tarihinde 50 Milyon EUR tutarında AKKB APEKS-KOBİ kredi anlaşması imzalanmıştır. Bankamız AKKB APEKS-KOBİ kredi uygulamasında Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde sağlayacağı finansman imkanını toptan bankacılık (apex) modeli çerçevesinde aracı finansman kuruluşları eli ile KOBİ'lerin kullanımına sunmayı hedeflemektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4423