Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Yurtdışı Kaynak Temini
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Yurtdışı Kaynak Temini

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 10.12.2009 15:30:05
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 231 43 08
Faks: 0 312 229 68 10
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı:Ertelenmiş açıklama değildir.
Konu:Yurtdışı Kaynak Temini

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Diğer Aracı Banka ile birlikte Bankamız ve Avrupa Yatırım Bankası arasında 300 Milyon Euro limitli "Çevre ve Enerji Çerçeve Kredisi II Finansman Anlaşması" Hazine Müsteşarlığı garantörlüğü altında 10/12/2009 tarihinde Lüksemburg'da imzalanmış bulunmaktadır. Bankamız payı 150 Milyon Euro olup, kredi çevre, enerji ve enerji verimliliği sektörlerinde geliştirilen projelerin finansmanında kullandırılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4244