Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA, 2015 [KLNMA] 30.03.2015 17:23:49Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

 
 
Adres

Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara

Telefon

312 - 2318400

Faks

312 - 2313125

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

312 - 4183072

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks

312 - 4183205

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır
Özet Bilgi

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

 
 
 

Karar Tarihi

30.03.2015

Genel Kurul Türü

Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2014

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2014

Tarihi ve Saati

24.04.2015 10:00

Adresi

Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ ANKARA

Gündem

1.Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2014 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4.2014 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edilmeleri,
6.Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
9.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
10.Dilekler ve Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

HayırYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.