Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA, 2016 [KLNMA] 23.03.2016 12:15:52


  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

 

 

Adres

Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara

Telefon

312 - 2318400

Faks

312 - 2313125

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

312 - 4183072

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks

312 - 4183205

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi

2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

 

 

 

Karar Tarihi

22.03.2016

Genel Kurul Türü

Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2015

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2015

Tarihi ve Saati

22.04.2016 10:00

Adresi

Necatibey Caddesi No:98, Kat:7 Bakanlıklar/ANKARA

Gündem

1.Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2015 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4.2015 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
5.Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7.Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması,
10.Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli izinlerini almak koşuluyla Banka Esas Sözleşmesinin 5'nci, 6'ncı ve 8'nci maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11.Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu firma ile sözleşme yapılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi,
12.Dilekler ve Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 22.04.2016 Cuma günü saat:10.00'da, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır .Gündem ve Vekaletname Örneği ile gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte verilmektedir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.2015 yılı Genel Kurul Daveti ve Gündemi2015 yılı Genel Kurul Gündem Bilgilendirme Dokümanı