Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satışı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satışı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 16.05.2014 15:41:52


  Maddi Duran Varlık Satımı

  

Ortaklığın Adresi
:
Necatibey Caddesi No:98 Yenişehir-ANKARA
Telefon ve Faks Numarası
:
Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
E-posta adresi
:
haberlesme@kalkinma.com.tr

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası

:
Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
:
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
:
01.07.2013
Özet Bilgi
:
Maddi Duran Varlık Satışı İçin İhaleye Çıkılması


  

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
:
KARS Plastik Boru Fabrikası
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
:
Merkez İlçe Ladikars köyü-KARS -24.302,82 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
:
-
Toplam Satış Bedeli
:
-
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
:
-

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

:
-

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

:
-
Satış Koşulları
:
-
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
:
-
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
:
-
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
:
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
:
-
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
:
-
Karşı Taraf
:
-
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
:
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
:
Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
:
Düzenlenmiştir
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
:
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar
:
1.291.000,00 TL.

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

:
-

EK AÇIKLAMALAR:


 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.