Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA, 2015 [KLNMA] 30.03.2015 17:48:10
  Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres
Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara
Telefon
312 - 2318400
Faks
312 - 2313125
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon
312 - 4183072
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks
312 - 4183205
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
 
 
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.03.2015
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi
24.04.2015
 
Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Nakit Temettü Ödenmeyecek
 
 

Pay Grup Bilgileri

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)

KLNMA(Eski),TRATKBNK91N6
0,0000000
0,0000000
 

Pay Grup Bilgileri

Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)

Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)

KLNMA(Eski),TRATKBNK91N6
0,000
0,00000  EK AÇIKLAMALAR:

Bankamız Yönetim Kurulunun 30.03.2015 tarihli toplantısında; Bankamızın bağımsız denetimden geçmiş 2014 yılı mali tablolarına göre oluşan ve Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 46.667.019,07 TL'nın dağıtılmayıp Olağanüstü Yedeklere aktarılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar dağıtımına ilişkin tablo ekte sunulmuştur.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


Kar Dagitim ve Pay Oranlari Tablosu