Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satışı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satışı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 02.11.2011 15:15:09
Maddi Duran Varlık Satımı
Ortaklığın Adresi : Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No. : Tel:   0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
: Tel:   0 312 418 30 72
Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 16.09.2011
Özet Bilgi : Maddi Duran Varlık Satışı


Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği : Tarla
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü : İzmir İli, Karaburun İlçesi, Mordoğan Köyü, Harıplıkuyu Mevkii, 2415 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 13/09/2011 tarih ve 2011-17-09/210 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 01/11/2011 tarihinde Genel Müdürlük Makamınca onaylanan İhale Komisyonunun 31/10/2011 tarih ve 730 Sayılı Kararı.
Toplam Satış Bedeli : 50.400,00 TL
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) : 0,0315
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : 0,00252
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) : 0,11
Satış Koşulları : Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : Yaklaşık 25 Kasım 2011
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Gayrimenkulü Nakde Dönüştürmek
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı : 36.070,84 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Yönetim Kurulu'nca daha sonra kararlaştırılacaktır.
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : -
Karşı Taraf : Şevket ÖZKAN
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği : İhale Eden Satıcı/İhaleye Teklif Veren Alıcı
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Emsal Karşılaştırma Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : -
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar : 36.000,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Gerçekleştirilmiştir.
EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4423