Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satışı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satışı

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 13.04.2011 11:31:53
Maddi Duran Varlık Satımı
Ortaklığın Adresi:Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel:   0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
:Tel:   0 312 418 30 72
Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?:Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi:30.03.2011
Özet Bilgi:Maddi Duran Varlık Satışı



Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği:Besi Çiftliği ve Entegre Tesisi
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü:96.000 M2 Diyarbakır Sur İlçesi
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:12/04/2011
Toplam Satış Bedeli:1.350.000,00 TL
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%):0,84375
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%):0,08452
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%):3,00
Satış Koşulları:300.000,00 TL. peşin, Bakiye 5 yılda eşit taksitte
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih:Taksitlerin bitiminde
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi:Gayrimenkulü Nakde Dönüştürmek
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı:1.144.951,21 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği:Yönetim Kurulunca daha sonra kararlaştırılacaktır.
Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi:-
Karşı Taraf:Hasan ORTAÇ
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği:Alım İçin Teklif Veren
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi:Piyasa değeri yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği:Düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni:-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar:1.050.000,00 TL.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi:Gerçekleştirilmiştir.
EK AÇIKLAMALAR:
30.03.2011 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklaması ile Bankamız mülkiyetinde bulunan; Diyarbakır ili Sur ilçesi ,Köprübaşı Köyü ,Demirtepe Mevkii adresindeki Besi Çiftliği ve Entegre Tesisinin 1.350.000,00 TL bedelle Murat OTURAK 'a satışı kararı bildirilmişti.Ancak, alıcı Murat OTURAK 'ın vazgeçmesi nedeniyle ,söz konusu gayrimenkulün yukarıdaki şartlarla Hasan ORTAÇ 'a satılması Bankamız Yönetim Kurulu' nun12.04.2011 tarih,2011-07-11/100 sayılı kararı ile kararlaştırılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
4410