Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Maddi Duran Varlık Satımı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Maddi Duran Varlık Satımı


TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 31.07.2013 11:15:03


  Maddi Duran Varlık Satımı

1

GÜLDOĞAN HANCIOĞLU

MÜDÜR YARDIMCISI

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

31.07.2013 11:06:43

2

METİN ÇINAR

MÜDÜR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

31.07.2013 11:14:36


  

 

 

 

Ortaklığın Adresi

:

Necatibey Caddesi No:98 Yenişehir-ANKARA

Telefon ve Faks No.

:

Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

01.07.2013

Özet Bilgi

:

Maddi Duran Varlık Satışı


  

 

 

 

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği

:

48 Oda-123 Yatak Kapasiteli Turistik Tesis

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü

:

Bodrum/MUĞLA -7.025 m2

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

30.07.2013

Toplam Satış Bedeli

:

7.350.000,00TL

Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)

:

4,59375

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)

:

0,21976

Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)

:

10,97

Satış Koşulları

:

Peşin

İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih

:

Yaklaşık 15.10.2013

Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

:

Gayrimankulü Nakte Dönüştürmek

Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı

:

3.272.041,02 TL

Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği

:

Yönetim Kurulu'nca daha sonra kararlaştırılacak

Karın Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi

:

-

Karşı Taraf

:

OFTON İnşaat Turizm ve Yatırım San. Tic A.Ş.

Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği

:

İhale Eden/İhaleye teklif Veren

Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

:

Emsal Karşılaştırma Yöntemi

Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği

:

Düzenlenmiştir

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

:

-

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Rapor Sonucu Bulunan Tutar

:

7.300.000,00 TL.

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

:

Gerçekleştirilmiştir


  EK AÇIKLAMALAR:

  

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.