Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kayıtlı Elektronik Posta Yazışma Adresleri
 
Ana Sayfa \ Bize Ulaşın \ Kayıtlı Elektronik Posta Yazışma Adresleri

Kayıtlı Elektronik Posta Yazışma Adresleri

Bankamız Genel Evrak niteliğindeki KEP belgeleri için:

kalkinmabankasi@hs02.kep.tr

Bankamız Üst Yönetimini doğrudan ilgilendiren KEP belgeleri için:
kalkinmabankasi.ozelkalem@hs02.kep.tr

Hukukla ilgili KEP belgeleri için:
kalkinmabankasi.hukuk@hs02.kep.tr
2237