Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 14.02.2011 11:56:14
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2010
Mali Tablonun Verildiği Otorite : Mithatpaşa Vergi Dairesi Ankara
Mali Tablonun Verilme Nedeni : Beyanname Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2011

EK AÇIKLAMALAR:

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 31.12.2010 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Verilen Gelir TablosuEK:
4182