Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Genel Araştırmalar
 
Ana Sayfa \ Ürünler & Hizmetler \ Yayınlar ve Genel Bilgiler \ Yayınlar \ Ekonomik Araştırma Raporları \ Genel Araştırmalar

Kalkınma Araştırma Raporları

Ülkemiz kalkınma çabalarının her safhasında öncü olmayı hedefleyen Bankamız, Araştırma Birimi uzmanları tarafından hazırlanmış araştırma raporlarından elektronik ortama aktarılanları, kamuoyunun yararlanmasına açmıştır. Bu aktarım, yeni çalışmalar gerçekleştikçe devam edecektir.

Bilginin paylaşarak çoğalacağı kabulünden hareketle; burada yer verilen ve zaman içinde yer alacak yeni çalışmaların, alan bilgisine ihtiyaç duyacak tüm araştırmacılara katkıda bulunacağını umuyoruz.

Uyarı

Burada yer verilen çalışmalardaki görüşler, çalışmayı yapanların kişisel görüşleri olup, Bankamız görüşünü yansıtmaz.

Çalışmalar, kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan bilgi, veri ve önerilere dayanarak verilecek yatırım ya da benzeri kararların sonuçlarından Türkiye Kalkınma Bankası ve yazarlar sorumlu tutulamaz.

Özellikle sektörel ve mekansal kapsamlı araştırmalar, Bankamızın yapısal dönüşümü çerçevesinde, kurumsal veri tabanı temelli hale getirildiğinden, yenilenmeyebilecektir.

Tüm çalışmalardan, kaynak göstermek şartıyla, izinsiz olarak alıntı yapılabilir.

Genel Araştırmalar
  Yeni* Türkiye’nin İhracatında Öne Çıkan Sektörlerde Temel Pazar Ülkeler, Rakipler ve Rekabet Gücü
  Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Mehmet Emin KARACA, Bayram Ali EŞİYOK, Şubat 2010
  Enerji Sektörü Sunumu
  Filiz KESKİN, Erdal ERTUĞRUL, Kasım 2009
  Küresel Mali Kriz ve Reel Sektöre Muhtemel Etkileri
  Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Ömür GENÇ, Mustafa ŞİMŞEK, Mehmet Emin KARACA, Bayram Ali EŞİYOK, Ekim 2008
  Global Kriz ve Türkiye Raporu ( Sunumu )
  Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Ömür GENÇ, Mustafa ŞİMŞEK, Mehmet Emin KARACA, Bayram Ali EŞİYOK, Ekim 2008
  Türkiye'de İnşaat Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
  Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü, Ağustos 2008
  Türkiye’nin Dış Ticareti ve İmalat Sanayiinin Mekansal ve Yapısal Durumuna İlişkin Değerlendirmeler
  Ömür GENÇ, Bayram Ali EŞİYOK, Mehmet Emin KARACA, Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ, Ağustos 2008, GA-08-03-03
  Örnek Seçilmiş Ülkelerdeki Kalkınma Bankaları (Organizasyonları, Çalışma Yöntemleri, Kaynak ve Plasman Politikaları, Faaliyet Alanları, Ürün Çesitleri)
  Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü, Ağustos 2008, GA-08-04-04
  Dünyada ve Türkiye'de Turizm
  M. Oğuzhan ÖNEN, Temmuz 2008
  Türkiye İmalat Sanayiinin Yapısal Analizi ve Sektörel Performans Değerlendirmesi (22 Ana Sektör İtibariyle)
  Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü, Mart 2007, GA-07-03-03
  Kamu Altyapı Yatırımları  
  Ömür GENÇ, Erdal Ertuğrul, Mart 2007, GA-07-07-30
  İpoteğe Dayalı Konut Kredisi  
  Leyla DOLUN, Şubat 2007, GA-07-06-29
  Mikro Finansman
  Seher OZAN DÜNDAR Kasım 2007, GA-07-05-28
  İmalat Sanayii Ürünlerinin Dış Ticaretteki Rekabet Gücüne Göre Değerlendirilmesi (1995-2004 Dönemi) 
  Mehmet Ali Kafalı, Seher Ozan Dündar, Bayram Ali Eşiyok, Mehmet Emin Karaca Ağustos 2006 , GA-06-06-07
  Dış Ticaretteki Rekabet Gücüne Göre Sanayi Sektörünün Değerlendirilmesi
(1995-2005 DÖNEMİ, ISIC REVİZE 3 DÖRT HANELİ DÜZEY SINIFLAMASINA GÖRE)
  Oktay Küçükkiremitçi, Mayıs 2006 , GA-06-04-04
  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2' ye Göre İmalat Sayiinin Alt Sektörler İtibariyle Dağılımı
  Ömür Genç, Mayıs 2006 , GA-06-03-03
  Alüminyum Sektörü Hakkında Bir Değerlendirme
  Deniz GÜNAY, Eylül 2006 , GA-06-07-08
  Türk Bankacılık Sektörü, Zorluklar ve AB Üyeliğine Geçiş Sürecine Bakış
AB-Türkiye Arastırması No.4/Agustos 2004
  Alfred Steinherr, Ali Tükel, Murat Üçer, Ekim 2006,GA-06-09-10.
Çeviren: Leyla Dolun
  Kalkınma Teorileri ve Modern Kalkınma Bankacılığı Uygulamaları
  Leyla Dolun , Hakan Atik, Ekim 2006, GA-06-08-09
  İktisadi Dönemler İtibariyle Türkiye Ekonomisinde Kalkınma (1924-2004)
  B. Ali EŞİYOK, Mart 2006 , GA-06-02-02
  İngiltere (Birleşik Krallık) Ülke Araştırması
  Mehmet HARMANCI, Şubat 2006 , GA-06-01-01
  Fotovoltaik Enerji: Gelişmekte Olan Dünyanın Kırsal Alanlarında Uygulamaları
  Ahmet KANDEMİR, Aralık 2005 , GA-05-09-22
  AB Sürecinde Kalkınmanın Dinamikleri: Sabit Sermaye Yatırımları, Tasarruflar ve Büyüme
  B. Ali EŞİYOK, Aralık 2005 , GA-05-10-23
  Türkiye’de Makro Ekonomik Kırılganlık, Rekabet Gücü ve İşgücü Piyasası
  Leyla DOLUN, Kasım 2005 , GA-05-08-21
  AB Sürecinde Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Farklılıkları, Büyüme Kutupları, Sanayiinin Mekansal Dağılımı ve Bölgesel Gelir
  B. Ali EŞİYOK, Ekim 2005 , GA-05-07-20
  Sanayi Sektöründe Türkiye-AB Arasındaki Dış Ticaretin Analizi, Türkiye’nin ve AB Ülkelerinin Rekabet Gücündeki Gelişmeler
  B. Ali EŞİYOK, Eylül 2005 , GA-05-06-18
  Tarımsal Ürünlerde Türkiye – AB Arasında Dış Ticaretin Analizi, Endüstri-İçi Ticaret ve Rekabet Gücü, Cilt 3
  B. Ali EŞİYOK, Haziran 2005 , GA-05-04-13
  Türkiye’nin Panoraması ve Üretim Sektörünün Bölgesel Dağılımı
  Leyla DOLUN, Haziran 2005 , GA-05-05-14
  Almanya Ülke Araştırması
  Mehmet HARMANCI, Mayıs 2005 , GA-05-03-12
  Mikro Finansman
  Leyla DOLUN, Nisan 2005 , GA-05-02-05
  Finansal Krizlerin Gölgesinde Yükselen Piyasa Ekonomileri
  A. Hakan ATİK, Şubat 2005 , GA-05-01-02
  Türkiye’nin Kalkınma Sürecinde Teknoloji, Yenilik ve Bilişim Sektörü
  B. Ali EŞİYOK, Aralık 2004 , GA-04-08-24
  Kalkınma Sürecinde Tarım Sektörünün Ekonomideki Yeri, Yapısı ve Gelişme Dinamikleri (1923-2004) Cilt I
  B. Ali EŞİYOK, Kasım 2004 , GA-04-06-18
  Kalkınma Sürecinde Tarım Sektörü: Gelişmeler, Sorunlar, Tespitler ve Tarımsal Politika Önerileri Cilt II
  B. Ali EŞİYOK, Kasım 2004 , GA-04-07-20
  Fransa Ülke Araştırması
  Mehmet HARMANCI, Temmuz 2004 , GA-04-05-14
  Finansal Güvenlik Ağının Bir Unsuru Olarak Mevduat Sigortası
  A. Hakan ATİK, Haziran 2004 , GA-04-03-11
  Dünya Ticaret Örgütü’nü (DTÖ) Anlamak
  Leyla DOLUN, Haziran 2004 , GA-04-04-12
  Türkiye Ekonomisinde Kalkınma Stratejileri ve Sanayileşme (Dün-Bugün-Yarın)
  B. Ali EŞİYOK, Mayıs 2004 , GA-04-02-09
  Çok Uluslu Şirketler ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
  Mehmet HARMANCI, Mart 2004 , GA-04-01-02
  Gelişmekte Olan Ülkelerde KOBİ’lerin Rekabet Edebilme Gücünün İyileştirilmesi
  Ahmet KANDEMİR, Aralık 2003 , GA-03-09-17
  Avrupa Yatırım Bankası Proje Değerlendirme Prensipleri
  Yusuf MEDER, Aralık 2003 , GA-03-10-19
  Kalkınma Sürecinde İstihdam, Birikim, Büyüme ve Sektörel Gelişme Dinamikleri
  B. Ali EŞİYOK, Ekim 2003 , GA-03-08-16
  Ege Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Durum Raporu
  Ömür GENÇ, Ağustos 2003 , GA-03-07-12
  İller ve Bölgeler Düzeyinde İmalat Sanayi ve Sektörel Yapı (1927-1996)
  B. Ali EŞİYOK, Temmuz 2003 , GA-03-06-10
  Akdeniz Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Durum Raporu
  Ömür GENÇ, Mayıs 2003 , GA-03-05-08
  Küresel Ekonomide Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler ve Rekabet Sorunları
  A. Hakan ATİK, Mart 2003 , GA-03-03-04
  Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Durum Raporu
  Ömür GENÇ, Mart 2003 , GA-03-04-05
  Türkiye – ABD Ekonomik İlişkiler Raporu
  B. Ali EŞİYOK, Şubat 2003 , GA-03-02-03
  Dünyada ve Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
  Fulya BAYRAKTAR, Ocak 2003 , GA-03-01-01
  Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Dengesizlikler: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Kalkınmasına Yönelik Bir Model Önerisi
  B. Ali EŞİYOK, Kasım 2002 , GA-02-07-16
  Türkiye Ekonomisinde İhracata Dayalı Büyüme Modeli ve İmalat Sanayiinin Yapısı
  B. Ali EŞİYOK, Ekim 2002 , GA-02-06-15
  Kalkınmada Bölgesel Farklılıklar, Büyüme Kutupları ve GAP (Tespitler ve Çözüm Önerileri)
  B. Ali EŞİYOK, Eylül 2002 , GA-02-04-13
  AB’nin Kalkınma Politikası ve Bu Politikanın Aday Ülke Olarak Türkiye Açısından Anlam ve Önemi
  Fulya BAYRAKTAR, Eylül 2002 , GA-02-05-14
  Doğu Anadolu Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Durum Raporu
  Ömür GENÇ, Temmuz 2002 , GA-02-02-09
  Dünyada ve Türkiye'de Kalkınma Bankacılığı ve Kalkınmanın Finansmanı
  Ahmet KANDEMİR, Temmuz 2002 , GA-02-03-10
  İç Anadolu Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Durum Raporu
  M. Ali KAFALI, Haziran 2002 , GA-02-01-08
  Türkiye Ekonomisinde Sabit Sermaye Yatırımlarının Gelişimi ve İhracatın Yapısı
  B. Ali EŞİYOK, Kasım 2001 , GA-01-05-10
  Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türkiye Tarafından Kaydedilen Gelişmeler ve Avrupa Birliği ile Mali İlişkiler
  Fulya BAYRAKTAR, Kasım 2001 , GA-01-06-11
  Kriz, Esnek Üretim Sistemi ve Anadolu Sanayi Odakları (Anadolu Kaplanları) Kalkınmanın Neresinde?
  B. Ali EŞİYOK, Temmuz 2001 , GA-01-03-06
  Dünya Rekabet Gücü İçerisinde Türkiye'nin Yeri
  B. Ali EŞİYOK, Temmuz 2001 , GA-01-04-07
  Türkiye Ekonomisinde Yeniden Yapılanma Sürecinde İhracat ve Rekabet Gücündeki Gelişmeler
  B. Ali EŞİYOK, Nisan 2001 , GA-01-02-05
  Karadeniz Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Durum Raporu
  Ömür GENÇ, Ocak 2001 , GA-01-01-01
  Development Financing in Turkey
  Dr. D. Ahmet AKINCI, Kasım 2000 , GA-00-02-14
  Doğu Karadeniz Bölgesi Bölgesel Kalkınma Planı Çalışması (DOKAP), Çeviri
  Ahmet KANDEMİR, Mayıs 2000 , GA-00-01-04
  Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ekonomik ve Sosyal Durum Raporu
  Mustafa ŞİMŞEK, M. Ali KAFALI, B. Ali EŞİYOK, Ömür GENÇ, Aralık 1999 , GA-99-04-18
  İmalat Sanayii İşgücü Verimliliği
  B. Ali EŞİYOK, Ağustos 1999 , GA-99-03-16
  Teknoparklar
  Mehmet HARMANCI, Oğuzhan ÖNEN, Mart 1999 , GA-99-02-04
  Bilgi Toplumuna Doğru
  B. Ali EŞİYOK, Şubat 1999 , GA-99-01-02
  G. Doğu Anadolu Projesi, Mevcut Durum ve Finansman Kaynaklarına İlişkin Genel Bir Değerlendirme
  Erdal ERTUĞRUL, Neslihan BESLER, Mustafa ŞİMŞEK, Mart 1998 , GA-98-02-06
  Serbest Bölge ve Türkiye'de Serbest Bölgeler
  A. Hakan ATİK, Ocak 1998 , GA-98-01-01
13329