Gayrimenkul Satış İhalesi
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ İhale Duyuruları \ Gayrimenkul Satış İhalesi
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Bankamız mülkiyetinde bulunan ve cinsi, açık adresi, yüzölçümü, ada ve parsel numaraları, kapalı alanı, makine ve teçhizat durumu, muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen gayrimenkuller "Kapalı Zarfla Teklif Alma" (teklif sahipleri artırmaya davet edilerek) usulüne göre peşin bedelle satılacaktır. Satışı gerçekleşmeyen gayrimenkuller için, teklif verme tarihleri internet sitemizde ilan edilmek suretiyle, satılıncaya kadar sürekli satış yöntemiyle teklif alınmaya devam edilecektir.

Bankamız 2886 Sayılı Kanuna tabi değildir ve gayrimenkul satışlarımız KDV'den muaftır.

Her gayrimenkul için belirlenen teminat tutarına ilişkin ödeme belgesi, internet sayfamızda örneği yer alan teklif mektubu ile satış şartnamesinin doldurularak, en geç 14/09/2018 Cuma günü saat 10.00’a kadar, kapalı zarf içinde ilgili ihale komisyonuna teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Bankamız sorumlu değildir. Belirtilen teminat tutarları Bankamıza nakit olarak da yatırılabilir.

Gayrimenkul satışları, Gayrimenkul Listesi üzerinde ilan edilen tarih, saat ve yerde hazır bulunan teklif sahipleri ile açık artırma usulüyle gerçekleştirilmektedir. İhaleye teklif verenlerin, belirlenen ihale tarih ve saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Gayrimenkul için muhammen bedelin üzerinde gelen tüm teklifler değerlendirilmeye alınmaktadır. Gayrimenkul satış komisyonunun kararı geçici mahiyette olup, bu komisyonun kararı Bankamız yetkili organları tarafından onaylandıktan sonra kesinleşmiş olacaktır. Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

Teklif vermek için gerekli olan belgelerin ilgili ihale birimimize teslim edilmesini ve teminatın yatırılmasını müteakip, belirtilen tarihlerde yapılacak ihale sonuçları kısa bir süre içerisinde Bankamızca sonuçlandırılarak, teklif sahibine olumlu veya olumsuz mutlaka yanıt verilecektir. Teklifin olumsuz bulunması durumunda teminat iade edilecektir.

İrtibat e-postası : ekspertiz@kalkinma.com.tr
İrtibat Tel :  +90 (312) 231 43 02
Alaettin AKKOÇ
İ. Atalay İPEK
Onurhan YÜKSEL