Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Ekonomik ve Sosyal Araştırma Müdürlüğü (ESAM) ``İmalat Sanayinin Analizi (2005-2010 Dönemi, 22 Ana Sektör İtibariyle)´´ Kitabını Yayınladı.
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Ekonomik ve Sosyal Araştırma Müdürlüğü (ESAM) ``İmalat Sanayinin Analizi (2005-2010 Dönemi, 22 Ana Sektör İtibariyle)´´ Kitabını Yayınladı.

Türkiye İmalat Sanayiinin Analizi (2005 - 2010 Dönemi, 22 Ana Sektör İtibariyle)


Kurulduğu 1975 yılından bu yana, başta sanayi ve turizm sektörlerinde olmak üzere, ülke yatırımcılarının gerçekleştirdiği yatırımların finansmanına temin ettiği orta ve uzun vadeli kredilerin yanı sıra iştirak faaliyetleri ile de destek veren Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., vizyonunda yer alan kalkınmanın ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması için yatırımları bölgesel, sektörel ve teknolojik olarak kaliteli, etkin ve hızlı bir şekilde finanse eden, girişimcileri teknik yardım da dahil olmak üzere güç ve cesaret vererek destekleyen uluslararası boyutlarda bir kalkınma ve yatırım bankası olmak ilkesi doğrultusunda, sürdürülebilir büyümenin sağlanarak ülke genelinde istihdam, gelir ve refah düzeyinin artmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bankamız Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü (ESAM) tarafından gerçekleştirilen ve ülkemiz ekonomik yapısı içinde önemli bir paya sahip olan imalat sanayiini ana sektörler bazında inceleyen “Türkiye İmalat Sanayiinin Analizi (2005-2010 Dönemi, 22 Ana Sektör İtibariyle)” çalışmasının ülke ekonomi gündeminde yer alan cari işlemler açığının azaltılması, sanayinin yapısal özellikleri ve sektörlerin rekabetçiliği gibi konulara da ışık tutacağını düşünmekteyiz.

Kitabın ilk bölümünde 2005-2010 dönemi için imalat sanayinin geneli ana sektörler bazında mekânsal, yapısal ve performans açısından irdelenmektedir. Ayrıca, her biri bağımsız bir sektör inceleme/değerlendirme raporu olarak da düşünülebilecek sektörel değerlendirmelerde, imalat sanayinin 22 ana sektörü Üretim Yapısı, Dış Ticaret, İstihdam ve Verimlilik ve Fiyatlar ana başlıkları altında incelenmiştir. Ana sektörlerin imalat sanayine göreli gelişimi ve sektörel karakteristikler de verilerek, sadece belirli alt sektörleri inceleyecek okuyucuların/ilgililerin talep ettikleri bilgiye kolaylıkla erişimi hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra, her sektör raporunun sonunda genel değerlendirme ve kriz öncesi ve sonrası durum değerlendirmeleri de yapılarak, sektörler hakkındaki temel bulgular yanında, 2008 ve 2009 yıllarında yaşanan global krizin sektörleri etkileme derecesi ve etkilediği göstergeler hakkında da değerlendirme yapılmasına olanak tanınmıştır.

İçeriği hakkında kısaca bilgi verilen ve yararlı olacağı düşünülen bu kitabı takdim eder, saygılar sunarız.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.
Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ Metin PEHLİVAN
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar
Müdürü
Genel Müdür VekiliRapor için; tıklayınız.