Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Dünya Bankası'ndan Temin Edilen Krediye İlişkin Sözleşmenin İmzalanması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Dünya Bankası'ndan Temin Edilen Krediye İlişkin Sözleşmenin İmzalanması

KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 05.12.2011 10:56:00
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Dünya Bankası'ndan Temin Edilen Krediye İlişkin Sözleşmenin İmzalanması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı geri ödeme garantisiyle sağlanan ve Dünya Bankası Yönetim Kurulunca 22 Kasım 2011 tarihinde onaylanan toplam 300 Milyon USD tutarındaki "Özel Sektör Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi İlave Finansmanı" kredi sözleşmesi bugün Ankara'da imzalanmıştır. Bankamızın bir seferde sağladığı en yüksek tutarlı bu kredi programının vadesi boyunca tekrarlayan kullandırımlarla birlikte özel sektörün yaklaşık 1 Milyar ABD doları tutarındaki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı hedeflenmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
3778