Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Dünya Bankasından Kaynak Temini
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Dünya Bankasından Kaynak Temini

KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 23.11.2011 11:57:20
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Dünya Bankasından Kaynak Temini

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle Bankamız için oluşturulan 300 milyon ABD Doları "Özel Sektör Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi İlave Finansmanı" kredisi Dünya Bankası Yönetim Kurulunca 22 Kasım 2011 tarihinde onaylanmıştır. Bu kredi programının vadesi boyunca tekrarlayan kullandırımlarla birlikte özel sektörün yaklaşık 1 Milyar ABD doları tutarındaki enerji ithalatını ve cari açığı azaltıcı etkisi olan yatırımlarının finansmanı hedeflenmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
3811