Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Dünya Bankası’ndan 300 Milyon USD Kredi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalknma Haberler 2011 \ Dünya Bankası’ndan 300 Milyon USD Kredi

Dünya Bankası’ndan 300 Milyon USD Kredi

Dünya Bankası ile Türkiye Kalkınma Bankası Arasında Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi İlave Finansmanı Kapsamında Kredi Anlaşması İmzalandı.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı geri ödeme garantisiyle sağlanan ve Dünya Bankası Yönetim Kurulunca 22 Kasım 2011 tarihinde onaylanan toplam 300 Milyon USD tutarındaki "Özel Sektör Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi İlave Finansmanı" kredi sözleşmesi bugün Ankara’da imzalanmıştır. Bankamızın bir seferde sağladığı en yüksek tutarlı bu kredi programının vadesi boyunca tekrarlayan kullandırımlarla birlikte özel sektörün yaklaşık 1 Milyar ABD doları tutarındaki yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı hedeflenmektedir.