Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bankamız Ana Sözleşmesi 5 ve 10'uncu Maddelerinin Değişikliği İle İlgili İzin İşlemleri İçin Genel Müdürlük Makamının Yetkili Kılınması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Bankamız Ana Sözleşmesi 5 ve 10'uncu Maddelerinin Değişikliği İle İlgili İzin İşlemleri İçin Genel Müdürlük Makamının Yetkili Kılınması


KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 21.03.2012 14:47:36
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Bankamız Ana Sözleşmesi 5 ve 10'uncu Maddelerinin Değişikliği İle İlgili İzin İşlemleri İçin Genel Müdürlük Makamının Yetkili Kılınması

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 21.03.2012 tarihli kararıyla, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 5'inci ve 10'uncu maddelerinin ekli tadil tasarısında gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve söz konusu değişiklikleri gerçekleştirmek amacıyla yetkili merciler nezdinde işlemleri yürütmek üzere Genel Müdürlük Makamının yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Bankamız Ana Sözleşmesinin değiştirilecek 5'inci ve 10'uncu maddelerinin "eski" ve "yeni" şekilleri ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Madde 5 (Eski ve Yeni Hali)
Madde 10 (Eski ve Yeni Hali)