Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bankamız ve Kalkınma Ajansları Teknik İşbirliği Programı: 2013 Dönemi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalkınma Haberler 2012 \ Bankamız ve Kalkınma Ajansları Teknik İşbirliği Programı: 2013 Dönemi

Bankamız ve Kalkınma Ajansları arasında 2010’da başlayan işbirliği çalışmaları, 2011 yılında olduğu gibi hızlanarak devam etmektedir. Kalkınma Bankası;  bölgesel rekabet gücünün geliştirilmesi (girişimcilik, yenilik yaratma), bölgesel ekonomilerin kapasitelerinin artırılması ve içsel büyüme dinamiklerinin desteklenmesi amaçlarının tüm bölgeler düzeyinde yerel aktörleri olan Kalkınma Ajanslarını kurumsal kapasite eğitimleri, sektörel araştırmalar ve strateji raporları, fizibilite çalışmalarında işbirliği faaliyetleri ile desteklemektedir. Nisan 2011-Haziran 2012 döneminde Ajanslarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen 24 kurumsal kapasite artırma eğitimiyle 600 Ajans uzmanına ulaşılmıştır. Yine aynı dönem içerisinde Ajanslarla yapılan işbirliği kapsamında farklı bölge ve alanlarda sektörel raporlar, fizibilite raporları, uygun yatırım alanları çalışmaları, strateji gelişim raporları niteliğinde 13 farklı çalışma gerçekleştirilmiştir.
Kalkınma Bankası ile Kalkınma Ajansları Teknik İşbirliği Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen ihtiyaç analizi çalışması 2013 dönemi uygulamasına Ekim ayı içerisinde yeniden başlamıştır. 2013 dönemi programı içerisinde şuana kadar gerçekleştirilen eğitimler aşağıda sıralanmıştır:
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)
•    Sektörel Performans Değerlendirmesi, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Analizi ve Bölgesel Potansiyel Yatırım Alanlarının Belirlenmesi, 09-12 Ekim 2012, Denizli
•    Katılımcılar: Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan 19 Uzman
•    Eğitmenler: Oktay Küçükkiremitçi, Mustafa Şimşek
•    Güncel veriler kullanılarak veri kaynakları, elde edilen verilerin iktisadi anlamları ve temsil güçlerine ilişkin tüm analizler teorik yaklaşımdan ziyade bölgesel gerçek veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonunda katılımcıların aktarılan tüm analiz yöntemlerini uygulayabilir düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.
Türkiye Kalkınma Bankası-Kalkınma Ajansları Ankara Eğitimleri
•    Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi, 15-19 Ekim 2012, Ankara
•    Katılımcılar: Değişik Kalkınma Ajanslarından 22 Uzman
•    Eğitmenler: Dr. Faruk Cengiz Tekindağ, Ahmet Cingöz, Recep Gencay Karademir, Ömür Genç
•    Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitiminde; katılımcılara yatırım projelerine ilişkin fizibilite çalışması yapılırken kullanılan ekonomik, teknik ve mali değerlendirme teknikleri ayrıntılı olarak aktarılmıştır.
İpekyolu Kalkınma Ajansı
•    Proje Döngü Yönetimi Eğitimi; 17-19 Ekim ve 05-06 Kasım 2012, Adıyaman
•    Katılımcılar Adıyaman İli Kamu Kuruluşlarından ve Adıyaman Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi’nden 33 uzman
•    Eğitmen: Gürkan Akçaer
•    Projenin fikir aşamasından başlayarak mantıksal çerçeve yaklaşımı çerçevesinde proje geliştirme, proje hazırlama, proje uygulama ve izleme esasları konusunda kapasite oluşturulmasının sağlanmasıdır. haber linki için tıklayınız
Ahiler Kalkınma Ajansı, Oran Kalkınma Ajansı ve Mevlana Kalkınma Ajansı Bölgesel Eğitim Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi, 19-23 Kasım 2012, Nevşehir
•    Mevlana Kalkınma Ajansı(MEVKA), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(OKA), Ahiler Kalkınma Ajansı’ndan (AHİLER) 30 Uzman
•    Eğitmenler: Dr. Faruk Cengiz Tekindağ, Recep Gencay Karademir, Ömür Genç
•    Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitiminde; katılımcılara yatırım projelerine ilişkin fizibilite çalışması yapılırken kullanılan ekonomik, teknik ve mali değerlendirme teknikleri ayrıntılı olarak aktarılmış, bölgeye ilişkin bir yatırım konusu incelenerek günümüz koşullarında yatırımın yapılabilirliği değerlendirilmiştir. 
6956