Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bankamız İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Temettü Endeksinde
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Kalkınma´dan Haberler \ Kalknma Haberler 2011 \ Bankamız İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Temettü Endeksinde

Bankamız İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Temettü Endeksinde

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren “İMKB Temettü Endeksi” ve “İMKB Temettü 25 Endeksi” oluşturmuştur. Bankamız da “İMKB Temettü Endeksi”nde yer almıştır. Konuya ilişkin İMKB duyurusu aşağıdaki gibidir.

İMKB 1 TEMMUZDAN İTİBAREN TEMETTÜ ENDEKSLERİ HESAPLAMAYA BAŞLIYOR

İMKB Yönetim Kurulu’nun 22.06.2011 tarihli toplantısında,1. 01.07.2011 tarihinden itibaren İMKB Temettü Endeksi ve İMKB Temettü 25 Endeksi’nin hesaplanmaya başlanmasına

2. Endekslerin başlangıç değerlerinin, İMKB 100 Endeksi’nin 30.06.2011 tarihli kapanış değeri olmasına,

3. İMKB Hisse Senedi Endeksleri Temel Kuralları”na (Temel Kurallar) ilişkin 03.12.2010 tarih, 353 sayılı Genelgenin iptal edilmesine ve temettü endekslerine ilişkin hususları da içerecek şekilde yeniden düzenlenen Temel Kuralların son halinin kabulüne ( Temel Kurallar için tıklayınız ),

4. Endekslerin hesaplanmaya başlanacağı ilk dönem olan 01.07.2011-31.12.2011 döneminde, İMKB Temettü Endeksi ve İMKB Temettü 25 Endeksi şirketleri ile İMKB Temettü 25 Endeksi için belirlenen yedek şirketlerin aşağıdaki şirketlerden oluşturulmasına karar verilmiştir.

Yeni oluşturulan temettü endekslerine ilişkin kuralları da içerecek şekilde yeniden düzenlenen “İMKB Hisse Senedi Endeksleri Temel Kuralları”na göre özet olarak;

- İMKB Temettü Endeksi,
  • Son 3 yıllık mali tablolarında kar bulunan,
  • Bu dönemlere ilişkin olarak nakit temettü dağıtmış ve
  • En son açıklanan mali tablolarından geriye doğru 12 aylık dönemde karı olan şirketlerden,
- İMKB Temettü 25 Endeksi ise,

  • İMKB Temettü endeksinde yer alan hisse senetlerinin arasından seçilen,
  • Değerleme günü itibariyle temettü verimlerinin büyükten küçüğe doğru sıralamasında ilk 2/3’lük dilimde yer alan ve fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri en büyük 25 hisse senedinden oluşturulacaktır.

Şirketlerin dağıttığı temettü tutarları belirlenirken, İMKB’de işlem görmeye başladıktan sonra ödenen temettüler dikkate alınacak ve bu tutarlardan varsa aynı dönem içinde ortaklara rüçhan hakları kullandırılarak yapılan bedelli artırım tutarı ile rüçhan hakkı kullanım fiyatının çarpılması ile bulunan “ortaklardan tahsil edilen tutar” çıkartılacaktır. Temettü endeksleri, Mayıs ve Kasım ayları sonu itibariyle yılda iki kez gözden geçirilecek ve bu gözden geçirmelerde belirlenen şirket değişiklikleri, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde endekslere yansıtılacaktır.

Endekslerin başlangıç değerleri, İMKB 100 Endeksi’nin 30.06.2011 tarihli kapanış değeri olacaktır.