Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 25.03.2013 17:32:21

Özel Durum Açıklaması (Genel)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortaklığın Adresi

 

:

 

Necatibey Caddesi No:98 Yenişehir-ANKARA

 

Telefon ve Faks No.

 

:

 

Tel: 0 312 231 84 00  Faks: 0 312 231 31 25

 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

 

:

 

Tel: 0 312 418 30 72  Faks: 0 312 418 32 05

 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

 

:

 

Hayır

 

Özet Bilgi

 

:

 

Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi

 

 

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:  

   Bankamız Yönetim Kurulu,  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 2013 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim raporlarının düzenlenmesi hizmetinin yerine getirilmesi işinin DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne yaptırılması hususunun Bankamız Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar vermiştir.

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.