Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Aralık 2010 döneminde Konsolide Mali Tablo Düzenleneceğine dair açıklama
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Aralık 2010 döneminde Konsolide Mali Tablo Düzenleneceğine dair açıklama

KALKINMA BANKASI A.Ş. / TKBNK [] 14.03.2011 11:45:00
Özel Durum Açıklaması (Genel)


Ortaklığın Adresi


:


Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar-ANKARA
Telefon ve Faks No.:Tel: 0 312 231 84 00 Faks: 0 312 231 31 25
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su:Tel: 0 312 418 30 72 Faks: 0 312 418 32 05
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?:Hayır
Özet Bilgi:Aralık 2010 döneminde Konsolide Mali Tablo Düzenleneceğine dair açıklama

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
23.01.2011 tarih ve 27824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" in 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası hükmü çerçevesinde, Bankamızca Aralık 2010 dönemi için konsolide mali tablo düzenlenecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
3690