Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Aday Gösterme Komitesi ve Bağımsız Üyeler Hakkında
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Aday Gösterme Komitesi ve Bağımsız Üyeler Hakkında

 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 18.03.2013 14:38:36

Özel Durum Açıklaması (Genel)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortaklığın Adresi

 

:

 

Necatibey Caddesi No:98 Yenişehir-ANKARA

 

Telefon ve Faks No.

 

:

 

Tel: 0 312 231 84 00  Faks: 0 312 231 31 25

 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

 

:

 

Tel: 0 312 418 30 72  Faks: 0 312 418 32 05

 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama ?

 

:

 

Hayır

 

Özet Bilgi

 

:

 

Aday Gösterme Komitesi ve Bağımsız Üyeler Hakkında

 

 

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

 

 Bankamız Yönetim Kurulu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV , No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi'nin  görevlerinin Bankamız Kurumsal Yönetim Komitesi'nce yerine getirilmesine karar vermiştir.

 

 Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu Tebliğ'i çerçevesinde Bankamız Denetim Komitesi Üyeleri sayın İrfan TOKGÖZ ,sayın Zeki ÇİFTÇİ ,sayın Şerif ÇELENK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmektedirler.  

 

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

 

3025