Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA, 2013 [KLNMA] 18.04.2013 09:45:58

  Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

 

 

Adres

Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara

Telefon

312 - 2318400

Faks

312 - 2313125

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

312 - 4183072

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks

312 - 4183205

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

 

 

Karar Tarihi

18.04.2013

Genel Kurul Türü

Olağan

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2012

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2012

Tarihi ve Saati

09.05.2013 10:00

Adresi

Necatibey Caddesi No:98 Kat:7 Bakanlıklar/ANKARA

Gündem

Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1.Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divanı'nın teşekkülü,
2.Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Bankanın 2012 Yılı Faaliyetlerine ilişkin T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4.Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onayı,
5.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6.Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9.Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü şekliyle, Ana Sözleşme tadil metninin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10.Bankanın Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikasının müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
11.Dilek, Temenni ve Kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


Ek 1 :Ana Sözleşmede Değişiklik Tasarısı