Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI

 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA, 2013 [KLNMA] 09.05.2013 15:29:06
  Genel Kurul Toplantısı Sonucu

 

 

Adres

Necatibey Caddesi No : 98 Çankaya-Ankara

Telefon

312 - 2318400

Faks

312 - 2313125

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon

312 - 4183072

Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks

312 - 4183205

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır

Özet Bilgi

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI

 

 

Genel Kurul Türü

Olağan

Tarihi ve Saati

09.05.2013 10:00

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2012

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2012

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Alınan Kararlar

Bankamızın 09.05.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda verilmiştir.
1.Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına karar verilmiştir.
2.Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmiştir.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okunarak müzakere edilmiştir.
4.2012 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu onaylanmıştır.
5.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.
6.Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
7.Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmıştır.
8.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiştir.
9.Banka Ana Sözleşme Değişiklikleri ; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih ve 4768 sayılı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 06.05.2013 tarih ve 11330 sayılı,T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.05.2013 tarih 3706 sayılı yazıları ile onaylanan hali ile kabul edilmiştir.
10.Bankanın Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası onaylanmıştır.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Hayır
  Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

 

 

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?

Evet

 

 

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli

Peşin


Pay Grup Bilgileri

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)

KLNMA(Eski),TRATKBNK91N6

0,0500000

0,0425000


Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi

17.05.2013

 

 

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?

Hayır  EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


Ek 1 :Hazirun Cetveli