Diğer Başlıklar
 
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Kalkınma
Bankamız Ana Sözleşme Değişiklik Metni 'nin İlgili Kurumlar Tarafından Onaylanması
 
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ Bankamız Ana Sözleşme Değişiklik Metni 'nin İlgili Kurumlar Tarafından Onaylanması

 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 08.05.2013 11:28:43
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

 

 

 

 

Ortaklığın Adresi

:

Necatibey Caddesi No:98 Yenişehir-ANKARA

Telefon ve Faks No.

:

Tel: 0 312 231 84 00  Faks: 0 312 231 31 25

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel: 0 312 418 30 72  Faks: 0 312 418 32 05

Orjinal Açıklamanın Tarihi

:

18.04.2013

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Bankamız Ana Sözleşme Değişiklik Metni 'nin İlgili Kurumlar Tarafından Onaylanması

 

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

 Bankamız Ana Sözleşme Değişiklikleri ; Sermaye Piyasası Kurulu ,  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  ve T.C.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, onaylı Ana Sözleşme Değişiklik Metni ekte sunulmuştur.

 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


Ek 1 :Bankamız Ana Sözleşme Değişiklik Metni